Stamps Coins Notes: View Banknote - Vanuatu 200 Vatu 1995

Vanuatu 200 Vatu 1995

Front of bank note

Vanuatu 200 Vatu 1995 front image

Back of bank note

Vanuatu 200 Vatu 1995 back picture

Face Value: 200 vatu

Country: Vanuatu

Year: 1995

Back to currency of Vanuatu.